Loyalty, Honour, Respect

Our Team

Ernie Jonck

Ernie Jonck

Position President

Phillip Jonck

Phillip Jonck

Position Vice President

Frans Jordaan

Frans Jordaan

Position Sgt@Arms

JP De Villiers

JP De Villiers

Position Road Captain

Vasti

Vasti

Position Treasurer

Natz

Natz

Position Secretary

President Ernie Jonck Cell: 066 267 7875

Vice President Phillip Jonck Cell: 072 674 1446

Sgt@Arms Frans Jordaan Cell:076 799 6732

Road Captain JP De Villiers Cell: 079 629 2659

Secretary Natz De Lange Cell: 074 8777 447

Treasurer Vasti Boshoff Cell: 076 576 3000